LLEIS DE LA PERCEPCIÓ VISUAL

Llei de la Semblança – Nostra ment agrupa els elements semblants en una entitat. La semblança depén de la forma, la grandària, el color i altres aspectes visuals dels elements.

Llei de la Proximitat – L’agrupament parcial o seqüencial d’elements per la nostra ment basat en la distància.

Llei del Tancament – Nostra ment afig els elements que falten per a completar una figura. Hi ha una tendència innata a concloure les formes i els objectes que no percebem complets.

llei-de-tancament

Llei de pregnancia – En igualtat de circumstàncies, tendim a percebre com a unitat aquells elements que presenten el major grau de simplicitat, simetria, regularitat i estabilitat (bones formes)

Llei de l’experiència – L’experiència prèvia del subjecte receptor intervé, junt amb els aspectes esmentats anteriorment, en la constitució de les formes percebudes

Llei figura-fons – El plantejament figura-fons té especial importància per al nostre estudi sobre la percepció i posterior representació de l’espai pictòric. Estes experiències continuen sent sobre formes planes, però al presentar-se unes figures que estan “sobre” un fons, s’obté una percepció “en profunditat”, que trasllada la figura a un primer terme, fora del pla real de la representació, i deixa el fons a una certa distància indefinida.

Llei de Continuïtat – Els detalls que mantenen un patró o direcció tendixen a agrupar-se junts, com a part d’un model. És a dir, percebre elements continus encara que estiguen interromputs entre si.

Anuncios